Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9 P

9 P. Joga-zdrowie dla ciała i ducha


Lokalizacja zadania

Boisko oraz sala w Domu Ludowym, Czernidła 26

Skrócony opis

Projekt zakłada aktywizację ruchowa i społeczną mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Poprzez wspólne ćwiczenia fizyczne, oddechowe i podnoszenie świadomości własnego ciała chcemy skutecznie wpłynąć na odbudowę relacji społecznych oraz poprawnych wzorców ruchowych i postawy fizycznej. Zajęcia jogi Vinyasa dla wsparcia poprawnej postawy ciała, zajęcia z ćwiczeniami z kijami, oparte o pozycje i założenia jogi Iyengara, zajęcia jogi wzmacniającej  z elementami animal flow i ćwiczeniami nawiązującymi do Pilatesa. Ruch w, prowadzony pod okiem wykwalifikowanego trenera, który wskazuje techniki świadomego oddechu, zdrowego ruchu i poprawnej postawy. Zajęcia planowane są od III do XIII 2022 r. po 1 h x 2 w tygodniu. Łącznie 88 h zajęć.

Opis projektu

Projekt zakłada aktywizację ruchowa i społeczną mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Poprzez wspólne ćwiczenia fizyczne, oddechowe i podnoszenie świadomości własnego ciała chcemy skutecznie wpłynąć na odbudowę relacji społecznych oraz poprawnych wzorców ruchowych i postawy fizycznej. Zajęcia jogi Vinyasa dla wsparcia poprawnej postawy ciała, zajęcia z ćwiczeniami z kijami, oparte o pozycje i założenia jogi Iyengara, zajęcia jogi wzmacniającej  z elementami animal flow i ćwiczeniami nawiązującymi do Pilatesa. Ruch w, prowadzony pod okiem wykwalifikowanego trenera, który wskazuje techniki świadomego oddechu, zdrowego ruchu i poprawnej postawy. Zajęcia planowane są od III do XIII 2022 r. po 1 h x 2 w tygodniu. Łącznie 88 h zajęć. W przypadku restrykcji pandemicznych zajęcia mogą odbywać się online. Projekt zakłada max. 20 ćwiczących na sali, na świeżym powietrzu bez ograniczeń, z zachowaniem odpowiednich odległości. Rekrutacja na zajęcia na sali poprzez np. facebook.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Wynagrodzenie instruktora (160 zł/h x 88h)14 080 zł
2Zakup niezbędnego sprzętu, kpl do jogi (pasek, mata, 2 klocki) x 30 szt., kije x 30 szt.6 900 zł
3Koszty promocji i oznaczenia projektu (projekt graficzny, media lokalne, strony internetowe, plakaty)600 zł
Łącznie: 21 580 zł