Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1 P

1 P. Brydż 60+ Nowe rozdanie


Lokalizacja zadania

Konstanciński Dom Kultury "Hugonówka", ul. Mostowa 15

Skrócony opis

Zgłoszone zadanie ma być realizowane poprzez zajęcia nauki i doskonalenia gry w brydża w KDK Hugonówka cyklem cotygodniowym. Zajęcia byłyby prowadzone przez profesjonalnego sędziego brydżowego w formie mini turniejów oraz częściowo zajęć w technice gry online  w przypadku kolejnych fal pandemii.

Opis projektu

Zgłoszone zadanie ma być realizowane poprzez zajęcia nauki i doskonalenia gry w brydża w KDK Hugonówka cyklem cotygodniowym. Zajęcia byłyby prowadzone przez profesjonalnego sędziego brydżowego w formie mini turniejów oraz częściowo zajęć w technice gry online  w przypadku kolejnych fal pandemii.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Wynagrodzenie animatora zajęć 35 spotkań12 500 zł
2Mistrzostwa Konstancina Retro i Pokoleń 2x10001 000 zł
3Honorarium koordynatora1 500 zł
4Zakupy upominków i opłaty licencyjne gry online 1800+5002 300 zł
Łącznie: 17 300 zł