Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 10 P

10 P. ArtPark


Lokalizacja zadania

Park Zdrojowy w Konstancinie – Jeziornie , okolica Hugonówki

Opis projektu

Art Park to cykliczne, jednodniowe warsztaty, których motywem przewodnim będzie Park Zdrojowy w Konstancinie-Jeziornie. Park Zdrojowy to miejsce spotkań mieszkańców Konstancina-Jeziorny i kuracjuszy przebywających w miejscowym uzdrowisku. W Parku znajdują się amfiteatr i Dom Kultury, tężnia solankowa, uzdrowisko. Jest to serce miasta.
Poprzez warsztaty aktywności twórczej chcemy promować działalność edukacyjną z zakresu szeroko rozumianej sztuki: action painting, rzeźba/ instalacja, rysunek /malarstwo, grafika warsztatowa ( linoryt), papier czerpany, land art. Zależy nam na integracji środowiska, aktywizacji przebywających w uzdrowisku pensjonariuszy. Wierzymy, że projekt pobudzi aktywność twórczą, poszerzy wyobraźnię, uaktywni potencjał istniejący w każdym człowieku i sprawi, że sztuka przestanie być intelektualną przygodą tylko dla „wybranych” i kojarzyć się będzie tylko z murami muzeów, teatrów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Honorarium dla prowadzących warsztaty 13 008 zł
2Zakup materiałów plastycznych na warsztaty (farby, akwarele, pędzle, papiery, kredki, sztalugi, podobrazia oraz inne niezbędne artykuły plastyczne)6 500 zł
3Zakup pomocy dydaktycznych na wykłady i warsztaty5 000 zł
4Realizacja materiału wideo z warsztatów4 000 zł
5Honoraria obsługi technicznej1 000 zł
6Promocja projektu1 000 zł
7Druk plakatów, ulotek informacyjnych1 000 zł
Łącznie: 31 508 zł