Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. Park Trampolin


Lokalizacja zadania

Nieruchomość Gminy na terenie Osiedla Mirków, na której zlokalizowany jest między innymi plac zabaw dla dzieci. Według strony www.geoportal działka ma numer 7/27.

Opis projektu

Zadanie polega na zagospodarowaniu około 40 metrów kwadratowych terenu, pod duże, stałe trampoliny dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dookoła trampolin zamontowana zostanie bezpieczna powierzchnia, chroniąca przed ewentualnymi urazami. Ilość trampolin - 2 sztuki.

Trampoliny zostały by zlokalizowane w bezpośredniej bliskości placu zabaw na Osiedlu Mirków.

Podobny, zrealizowany park trampolin można zobaczyć na terenie Miasteczka Wilanów w Warszawie. Cieszy się on dużą popularnością.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1projekt10 000 zł
2dwie trampoliny20 000 zł
3sztuczna nawierzchnia ochronna30 000 zł
4tablica informacyjna z Regulaminem1 000 zł
Łącznie: 61 000 zł