Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. ZIELONY CIECISZEW


Lokalizacja zadania

Cieciszew 67, nr. działki: 31, obręb Cieciszew, własność gminy Konstancin-Jeziorna

Opis projektu

Zadanie polega na uporządkowaniu zaniedbałej działki przylegającej do świetlicy w Cieciszewie, której właścicielem jest Gmina Konstancin-Jeziorna.
Wnioskujemy o:
1. Utwardzenie części działki by postawić wiatę i umieścić pod nią pojemnik na śmieci oraz Toi-toi. Dokonanie tego w taki sposób by była łatwość korzystania i obsługi.
2. Zamontowanie obok wiaty stojaka na rowery.
3. Wykonanie nowych nasadzeń zieleni, w tym posadzenie choinki.
4. Wyprowadzenie zaworu wody na zewnątrz budynku w celu podlewania roślin.
5. Zamontowanie gniazdka zewnętrznego, hermetycznego w celu oświetlenia choinki.
6. Zagospodarowanie terenu za Świetlicą zielenią i ogrodzenie nową siatką wzdłuż północnej granicy działki - stara siatka jest zniszczona.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Niwelacja terenu, oporowanie i stabilizacja teranu od strony powstałych skarp3 750 zł
2Nawierzchnie utwardzone żwirowo na podbudowie tłuczniowej w obramowaniu krawężnikowym10 000 zł
3Nasadzenie roślinne: drzewa żywopłotowe wysłaniające wiatę śmietnikową oraz pomieszczenie dla Toi-toi, drzewa i krzewy ozdobne wokół placu11 250 zł
4Materiały pomocnicze: kora, torf, ziemnia ogrodowa1 875 zł
5Wiata śmietnikowa metalowa z wykończeniem drewnianym ROSA 2/110012 500 zł
6Stojaki na rowery ramowe2 500 zł
7Infrastruktura techniczna: przyłącze wody wraz z systemem nawadniania, przyłącze prądowe do oświetlenia wiaty i "drzewka świątecznego"8 750 zł
8Zdrój uliczny18 750 zł
9Ogrodzenie wzdłuż świetlicy6 250 zł
10Skrzynka na licznik gazowy625 zł
11Ławka i kosze na śmieci3 250 zł
Łącznie: 79 500 zł