Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6 P

6 P. Kampania informacyjna "Sprzątnij po swoim psie"


Lokalizacja zadania

Osiedla: Mirków, Grapa, Nowe Wierzbno i Stare Wierzbno.

Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie społecznej kampanii motywującej do sprzątania psich odchodów. Kampania będzie skierowana do wszystkich mieszkańców miasta, nie tylko opiekunów psów.
W ramach kampanii zostaną przeprowadzone następujące czynności:
- zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej przepr. przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w formie webinaru;
- wcześniej przeszkoleni przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa animatorzy (będą mieć ulotki) wraz z asystą Straży Miejskiej będę rozmawiać z mieszkańcami poruszając różne aspekty sprzątania po psach;
- animatorów można wyposażyć w prosty szablon z napisem „Posprzątaj po swoim psie!” i spray, dzięki czemu będą mogli wykonywać małe graffiti na chodnikach (ta forma przekazu jest nieinwazyjna i nietrwała, ale bardzo łatwa do zaobserwowania) – opcjonalna czynność;
- plakaty dot. obowiązku sprzątania psich odchodów zostaną powieszone w szklanych gablotach na przystankach autobusowych w mieście

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Projekt graficzny ulotek i plakatów oraz wydruk 50 szt. plakatów i 5000 szt. ulotek3 000 zł
2Wykonanie szablonu i zakup sprayów1 000 zł
3Wynagrodzenie dla animatorów10 000 zł
Łącznie: 14 000 zł