projekt nr 3

3. Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie


Lokalizacja zadania

Bielawa ul. Wspólna 3, 05-520 Bielawa
Dz. Nr Ew. 664/2, 664/3, 664/4 OBR. Bielawa

Opis projektu

Zakup Quada wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie składa się z Quada ratowniczego, przyczepy transportowej, sygnałów świetlno - dźwiękowych, wyciągarki, pługu do odśnieżania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Quad wraz z wyposażeniem80 000 zł