projekt nr 19

19. Konstancin przyjazny seniorom


Opis projektu

Projekt zakłada:
1. Kontynuowanie w Hugonówce przez KDK zajęć klubu brydżowego, w tym przeprowadzenie 2 turniejów otwartych.
2. Zorganizowanie i przeprowadzenie Mistrzostw Konstancina-Jeziorny w szaradziarstwie i ewentualnie utworzenie w KDK Hugonówka klubu szaradzistów.
3. Wyznaczenie w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie  2 placów do gry w bule.

Jednostka realizująca projekt

Konstanciński Dom Kultury

Postęp realizacji

Brydż Przygotowano i przeprowadzono dwa turnieje brydżowe. Pierwszy, II Brydżowe Mistrzostwa Konstancina-Jeziorny, odbył się w 3 czerwca 2017 r. jako impreza towarzysząca obchodom 120-lecia Konstancina i 100-lecia Uzdrowiska. Drugie zawody, II Turniej Par Brydżowych Seniorów, miały miejsce 28 października 2017 r. Do tej pory ze środków BO został zatrudniony instruktor nauki gry w brydża oraz zakupiono nagrody. Spotkania klubu brydżowego obywają się w każdą środę i piątek. Zajęcia z instruktorem odbywają się raz w miesiącu. Szarady Przygotowano i przeprowadzono I Mistrzostwa Konstancina-Jeziorny (21 październik 2017 r.). Ze środków BO ostał opłacony sędzia mistrzostw, autor zadań które były rozwiązywane podczas mistrzostw oraz zostały zakupione nagrody dla uczestników. Informacja o zawodach ukazała się w magazynie Rozrywka. Reklama nie była finansowane ze środków BO. Boule Zakupiono sprzętu do gry w boule. Przygotowano i przeprowadzono 1.10.2017 r. zawody. Ze środków BO opłacono sędziego oraz zakupiono nagrody. Zakupiony sprzęt był wykorzystany 11 czerwca 2017 r. podczas Dni Konstancina, gdzie odbył się mecz pokazowy oraz kurs nauki.