projekt nr 7

7. Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 5 w Konstancinie-Jeziornie


Lokalizacja zadania

ul. Szkolna 7, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Opis projektu

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa boiska przy Zespole Szkół nr 5 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Szkolnej 7".

Jednostka realizująca projekt

Wydział Inwestycji i Remontów UMiG Konstancin-Jeziorna