projekt nr 3

3. Utworzenie węzła sanitarnego w OSP Gassy i poprawa estetyki terenu przed budynkiem


Lokalizacja zadania

Gassy 13E

Opis projektu

Wydzielenie i wykonanie pomieszczenia sanitarnego w garażu strażackim (toaleta i prysznic), przygotowanie terenu i ułożenie kostki brukowej przed budynkiem, wykonanie oddzielnego wjazdu na teren Domu Ludowego w Gassach i wymiana oraz montaż 2 bram wjazdowych.

Jednostka realizująca projekt

Wydział Inwestycji i Remontów UMiG Konstancin-Jeziorna

Postęp realizacji

Wykonano dokumentację projektową, na podstawie której w 2017 roku dokonano rozbiórki starej sceny, a następnie w 2018 roku wykonano nowe zjazdy, bramy i utwardzono teren przed budynkiem.