projekt nr 1

1. Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej, z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej


Lokalizacja zadania

ul. Południowa 57, Konstancin-Jeziorna

Opis projektu

Zadanie zakłada wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Południowej, w tym:
- zmiana konfiguracji zabawek: przeniesienie okrągłej drabinki, huśtawki i dwóch bujaków sprężynowych,
- demontaż i wywiezienie rampy i wysokiej ścianki do jazdy na rolkach,
- rozbiórka i ponowne ułożenie kostki brukowej,
- uzupełnienie brakujących nawierzchni (bezpieczniej i utwardzonej kostką) oraz ewentualne usunięcie nawierzchni betonowej,
- zamontowanie 14 urządzeń siłowni plenerowej,
- uporządkowanie terenu.

Jednostka realizująca projekt

Wydział Inwestycji i Remontów UMiG Konstancin-Jeziorna

Postęp realizacji

Wykonano dokumentację projektową, na podstawie której w 2018 roku zrealizowano roboty budowlane.