projekt nr 7P

7P. Konstancin przyjazny seniorom


Lokalizacja zadania

nie dotyczy

Skrócony opis

Kontynuacja w Konstancińskim Domu Kultury bezpłatnych dla mieszkańców gminy zajęć brydżowych. Projekt zakłada również przeprowadzenie turniejów brydżowych, mistrzostw w szaradziarstwie i gry w scrabble oraz zawodów gry w bule.

Opis projektu

1. Kontynuowanie w „Hugonówce” przez KDK cotygodniowych zajęć klubu Brydż 60+, w tym przeprowadzenie 2 turniejów otwartych i 1 zamkniętego oraz szkoleniowych turniejów klubowych.
2. Przeprowadzenie II Mistrzostw Konstancina w szaradziarstwie
3. Przeprowadzenie (w cyklu wiosna/jesień) 3 zawodów gry w bule.
4. Zorganizowanie Mistrzostw Konstancina w scrabble.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Honoraria: Sędziowie imprez (7 x 500 zł)3 500 zł
2Honoraria: Koordynator projektu2 700 zł
3Honoraria: Autor zadań szaradziarskich1 200 zł
4Honoraria: animator zajęć brydźowych - ok. 50 zajęć (każde 5 h)11 400 zł
5Honoraria: Trener pamięci4 500 zł
6Puchary, upominki oraz nagrody rzeczowe i finansowe dla uczestników wszystkich wymienionych 7 imprez i mistrzostw (wg. odrębnych regulaminów)12 000 zł
7Zakupy uzupełniające akcesoriów brydżowych, w tym: systemu pierniczków oraz mebli (szafa) celem bezpiecznego przechowywania sprzętu7 800 zł
8Akcesoria i sprzęt, programy do treningu pamięci1 000 zł
9Wydatki na promocję imprez i niezbędne koszty KDK3 000 zł
Łącznie: 47 100 zł

Jednostka realizująca projekt

Konstanciński Dom Kultury