projekt nr 3P

3P. Białe Soboty Konstancina – akcje profilaktyki chorób serca, nowotworów kobiecych, cukrzycy i wad postawy oraz próchnicy u dzieci


Lokalizacja zadania

Poradnia MEDVITA, uI. Mirkowska 56
dz.10/5 obr.02-02 Konstancin Miasto

Skrócony opis

Organizacja w Konstancinie-Jeziornie czterech „Białych sobót” obejmujących bezpłatne dla mieszkańców konsultacje z lekarzami specjalistami, badania profilaktyczne, cykl wykładów i warsztatów profilaktycznych oraz edukację z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Opis projektu

Akcja ma na celu zwiększyć bezpłatną dostępność do lekarzy specjalistów oraz wykonanie profilaktycznych badań z zakresu: chorób serca i nadciśnienia, nowotworów kobiecych, cukrzycy i otyłości oraz dla dzieci profilaktyka próchnicy i wad postawy. Dodatkowo planuje zwiększyć świadomość naszych mieszkańców na temat ww. chorób poprzez cykl wykładów prowadzonych przez lekarzy specjalistów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Konsultacje lekarskie/praca pielęgniarki12 000 zł
2Ulotki, reklama/koordynacja projektu3 500 zł
3Badania specjalistyczne20 000 zł
4Cykl wykładów i warsztatów8 000 zł
5Wynajem gabinetów i sprzętu6 000 zł
Łącznie: 49 500 zł

Jednostka realizująca projekt

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna