Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu


Lokalizacja zadania

Działka gminna w obrębie 00-14 Łęg, nr 338/1

Skrócony opis

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu polegająca na dostawieniu dwóch segmentów kontenera wraz z dodatkowymi drzwiami wejściowymi oraz połączenie z funkcjonującą aktualnie częścią świetlicy. Zadanie zostanie zrealizowane na działce należącej do gminy Konstancin-Jeziorna. Obecny budynek kontenerowy jest w dobrym stanie technicznym. W ciągu ostatnich lat był bieżąco konserwowany m.in. ze środków funduszu sołeckiego. Wniosek składany jest przez sołtysa wsi Łęg w imieniu mieszkańców oraz na wniosek Rady Sołeckiej.

Opis projektu

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu polegająca na dostawieniu dwóch segmentów kontenera wraz z dodatkowymi drzwiami wejściowymi oraz połączenie z funkcjonującą aktualnie częścią świetlicy. Zadanie zostanie zrealizowane na działce należącej do gminy Konstancin-Jeziorna. Obecny budynek kontenerowy jest w dobrym stanie technicznym. W ciągu ostatnich lat był bieżąco konserwowany m.in. ze środków funduszu sołeckiego. Wniosek składany jest przez sołtysa wsi Łęg w imieniu mieszkańców oraz na wniosek Rady Sołeckiej.Świetlica wiejska w Łęgu jest obiektem ogólnodostępnym dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Są w niej organizowane spotkania mieszkańców, imprezy okolicznościowe, zebrania wiejskie, spotkania Rady Sołeckiej, wybory sołtysa i rady itp. Wzrost zainteresowania mieszkańców Łęgu udziałem w organizowanych spotkaniach powoduje, że obecny budynek świetlicy jest zbyt mały. Rozbudowa o dwa segmenty pozwoli. przy stosunkowo niewielkim nakładzie finansowym, znacznie zwiększyć powierzchni

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Dostawa kontenerów wraz z montażem, dwa kontenery 6055x2435x2850mm,h wew. 250060 000 zł
2Prace dodatkowe, w tym przygotowanie podłoża15 000 zł
Łącznie: 75 000 zł