Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2 P

2 P. Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków


Opis projektu

Klub Wszyscy Razem Mirków jest inicjatywą lokalną mieszkańców Mirkowa, zmierzającą do budowania więzi sąsiedzkiej wśród lokalnej społeczności.
Do udziału w projekcie są zaproszeni mieszkańcy Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Mirków.
W ramach działań Klubu realizowane są spotkania, warsztaty, zajęcia: edukacyjno-kulturalne, sportowe, imprezy integracyjne itp.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Warsztaty szycia, rękodzieła i florystyki – instruktor 40 spotkań po 2h x 250,00 PLN10 000 zł
2Pilates „Od juniora do Seniora” – instruktor 40 spotkań po 1,5,h x 150,00 PLN6 000 zł
3Porady dietetyczne 10 spotkań po 2h x 300,00 PLN3 000 zł
4Sprzątanie – 10 m-cy x 300,003 000 zł
5Sprzęt, materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, warsztatów, spotkań itp. 2 500 zł
Łącznie: 24 500 zł