projekt nr 5

5. Budowa placu zabaw i siłowni w sołectwie Kawęczyn


Lokalizacja zadania

Dz. ew. nr 77, obręb 00-09 Kawęczyn

Opis projektu

Wnioskujemy o budowę placu zabaw i siłowni napowietrznej zgodnie z projektem zagospodarowania działki. Projekt został opracowany w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017r. Projekt przewiduje budowę placu zabaw dla dzieci młodszych, w ramach którego znalazłyby się m.in. huśtawka podwójna, piaskownica, zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami, karuzela - teren placu zabaw ogrodzony do wysokości1,0 m z furtką wejściową. Ponadto na placu ma znaleźć się sześć urządzeń treningowych dla dorosłych:drabinka do ćwiczeń, trenażer mięśni grzbietu, stoper, wioślarz ławeczka do ćwiczeń, rower. Oczywiście urządzenia muszą spełniać wszystkie atesty przewidziane dla urządzeń montowanych na tego typu placach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Zakup i montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalniami51 170 zł
2Zakup i montaż huśtawki podwójnej5 900 zł
3Zakup i montaz piaskownicy7 400 zł
4Zakup i montaż karuzeli6 000 zł
5Zakup i montaż drabinki do ćwiczeń810 zł
6Zakup i montaż trenażera mięśni grzbietu1 720 zł
7Zakup i montaż stepera2 940 zł
8Zakup i montaż wioślarza2 960 zł
9Zakup i montaż ławecfzki do ćwiczeń900 zł
10Zakup i montaż roweru2 700 zł
11Transport elementów placu zabaw i siłowni 1 500 zł
12Prace projektowo-geodezyjne6 000 zł
Łącznie: 90 000 zł