projekt nr 39

39. Sztuczna nawierzchnia boiska szkolnego - wielofunkcyjnego z osprzętem


Lokalizacja zadania

Słomczyn, ul. Wilanowska 218, 141802_5.0021, działka nr 117

Opis projektu

Wykonanie demontowanej sztucznej nawierzchni wewnątrz toru rolkarskiego, pozwalającej na wykorzystanie boiska do gier zespołowych, lekcji WF. Warunkiem koniecznym nawierzchni jest odpowiednia wytrzymałość i możliwość jazdy na rolkach. Osprzęt w postaci mini bramek, koszy, piłko chwytów, siatek do siatkówki, badmintona i tenisa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Nawierzchnia modułowa 45m x 25m np. System Courty.PL (80zł/mkw.)92 000 zł
2Osprzęt (piłkochwyt, słupki, siatki,minibramki)6 000 zł
Łącznie: 98 000 zł