projekt nr 37

37. Bezpieczne podwórko - budowa placu zabaw w sołectwie Obory


Lokalizacja zadania

Lokalizacja na działce nr 4/207, obręb Obory - plac między blokami numer 19 i 20 a drogą powiatową (przedłużenie ulicy Literatów)

Opis projektu

Zadanie będzie polegało na wybudowaniu placu zabaw dla dzieci we wsi Obory. Plac ogrodzony siatką z kilkoma urządzeniami do gier i zabaw, z bezpieczną nawierzchnią. Urządzenia: huśtawka podwójna, piaskownica, zjeżdżalnia, drabinka do wspinaczki, tablica informacyjna, stojak na rowery, kosz na śmieci, 2 ławki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Ogrodzenie + oświetlenie (siatka + furtka + lampy)22 000 zł
2Urządzenia, zgodnie z pkt. 2a10 000 zł
3Bezpieczna nawierzchnia (trawiasta - typu safe play przy zabawkach)13 000 zł
4Formalności prawno-budowlane15 000 zł
Łącznie: 60 000 zł