projekt nr 29

29. Zielony zakątek przy łące Mirkowskiej


Lokalizacja zadania

Konstancin-Jeziorna; działka 7/27 obr. 02-02; ul. Jaworskiego 21 D; teren obok bloku od strony wschodniej i południowej o powierzchni ok. 500 mkw.

Opis projektu

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół bloku przy ul. Jaworskiego 21 D poprzez nawiezienie i użyźnienie gleby, nasadzenie niskich roślin, ogrodzenie żywopłotem i wysianie trawą. Część będąca własnością wspólnoty bloku jest już zagospodarowana przez mieszkańców bloku we własnym zakresie poprzez zorganizowane ogródki przyblokowe obsadzone kwiatami i krzewami. Proponujemy krzewy o małym stopniu przyszłej obsługi np. pęcherznice kalinolistne. Obszar planowany do rewitalizacji to teren od południowej i wschodniej części działki gminnej 7/27 o powierzchni około 500 mkw. Na terenie około blokowym proponujemy również stworzenie klombów z łączką kwietną o pow. 100 mkw.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Użyźnienie i rekultywacja gleby4 000 zł
2Łączka kwietna ok. 100 mkw.5 000 zł
3Trwanik ok. 400 mkw.6 800 zł
4Żywopłot ok. 50 mb8 800 zł
Łącznie: 24 600 zł