projekt nr 28

28. Wykonanie oświetlenia placu zabaw przy ul. Południowej w Konstancinie-Jeziornie


Lokalizacja zadania

ul. Południowa, Konstancin-Jeziorna; działka nr 57; obręb 01-16

Opis projektu

Dokumentacja projektowa - wykonanie. Wykonanie oświetlenia placu zabaw.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Wykonanie dokumentacji projektowej 15 000 zł
2Wykonanie oświetlenia55 000 zł
Łącznie: 70 000 zł