projekt nr 11

11. Projekt i wykonanie kompleksowego oświetlenia Placu Sołeckiego w Parceli


Lokalizacja zadania

Plac Sołecki w Parceli. Działka nr ew.32/5, obręb 0016 Obory ul.Podlaska.

Opis projektu

Zadanie obejmuje projekt, zakup i montaż oświetlenia Placu Sołeckiego (wraz z wykonaniem okablowania i tablicy kontrolno-pomiarowej) tak, aby możliwe było korzystanie zeń przez cały rok, również po zmroku. Oświetlenie będzie energooszczędne (źródła LED) włączane sekcjami i wyłączane automatycznie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Projekt tech. Pomiary geodezyjne, mapy i uzgodnienia7 000 zł
2Lampy (fundamenty, słupy, złącza, oprawy, źródła LED)54 000 zł
3Okablowanie, szafka, automatyka, montaż, transport30 000 zł
Łącznie: 91 000 zł