Szczegóły projektu

Wyposażenie strażaków -ratowników jednostki OSP w Czernidłach


Opis projektu

Celem projektu jest wyposażenie strażaków w następujące mundury: koszarowy, buty oficerki.

Opis lokalizacji

Czernidła 26A dz. ew. 145/1, obręb 00-05 Czernidła

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Mundur koszarowy 3 szt1 500 zł
2buty oficerki3 pary1 200 zł