projekt nr 34

34. Plaża nad rzeką Jeziorką - zagospodarowanie turystyczne terenu


Lokalizacja zadania

lokalizacja Pułaskiego 4, za budynkiem dawnej stacji kolejowej wąskotorowej. Dz. ew. 119/6, 119/7, 119/8, 119/9

Opis projektu

Wnioskuję o utworzenie plaży nad rzeką Jeziorką wraz z podstawowym  zagospodarowaniem umożliwiającym korzystanie z tego miejsca. Będzie ono służyło mieszkańcom miasta Konstancin-Jeziorna oraz turystom. Zakres elementów składowych, o który wnioskuję znajduje się w tabeli kosztorysowej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Prace ziemne; usunięcie warstwy ziemi z gliną i gruzem, które zostały nawiezione w 2014 r.10 000 zł
2Piasek wislany sortowany 02mm PN-EN 12620 wraz z transportem stanowiący materiał do wykonania plaży o wymiarach 25x40. 800ton30 000 zł
3ławki z montażem 4 000 zł
4śmietniki2 000 zł
5usypanie utwardzonych ścieżek5 000 zł
6stojaki rowerowe2 000 zł
7prace ziemne i materiał związany z przygotowaniem miejsc postojowych dla samochodów5 000 zł
8zagospodarowanie i nasadzenie zieleni4 000 zł
9wykonanie projektu8 000 zł
Łącznie: 70 000 zł