projekt nr 33

33. Mirkowska Alejka


Lokalizacja zadania

Anny Walentynowicz, Konstancin-Jeziorna, nr ew 10/46, obręb 02-02

Opis projektu

Uporządkowanie terenu przy ul. Anny Walentynowicz pomiędzy granica żłobka a parkingiem Spółdzielni Mieszkaniowej. Prace miałyby na celu poprawę estetyki tego terenu poprzez jego wyrównanie jak i nasadzenie roślin, trawy, stworzenie klombu kwietnego. Dobrze byłoby poprawić bezpieczeństwo osób udających się na wał poprzez utwardzenie części podłoża kostka brukowa (tylko do granic wału) -wymiary chodnika 44x1,5m=66m2, postawienie słupków aby nie parkowały tam pojazdy spalinowe oraz koszy na psie odchody.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1uporzadkowanie terenu wraz z nasadzeniami, klombem kwietnym itp19 000 zł
2Ułożenie chodnika z kostki brukowej do granic wału wraz ze słupkami13 000 zł
3Kosze, tabliczki informacyjne2 000 zł
4projekt6 000 zł
Łącznie: 40 000 zł