Szczegóły projektu

Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego


Lokalizacja zadania

SP nr 3 . Ul. Bielawska 57 Konstancin-Jeziorna. Dz. ew. 45/1, obręb 01-06

Opis projektu

Projekt zakłada budowę placu zabawa na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie. Powierzchnia placu zabaw będzie wynosić ok. 200m2. Wyposażenie placu zbaw będzie składało się z kilku urządzeń, które będą posiadały niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Wokół urządzeń będą zachowane odpowiednie strefy bezpieczeństwa. Dodatkowo plac będzie wyposażony w tzw. nawierzchnię bezpieczną, zapewniającą dodatkowe bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń. Poza tym na placu zabaw będą znajdowały się ławki, kosze na śmieci oraz tablica z regulaminem. Całość uzupełnia zasadzona roślinność, która zdecydowanie poprawi walory estetyczne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zestaw zabawowy wielofunkcyjny19 126 zł
2huśtawka podwójna3 972 zł
3huśtawka wagonowa2 792 zł
4karuzela z kierownicą7 048 zł
5bujak sprężynowiec2 435 zł
6piramida-urządzenie linowe9 163 zł
7piaskownica2 079 zł
8ławki z oparciem 5 szt.5 200 zł
9kosze na śmieci 2 szt.1 428 zł
10tablica regulaminowa600 zł
112 furtki wejściowe2 500 zł
12ogrodzenie7 000 zł
13nawierzchnia zgodna z normą PN-EN 1177 przy sestawie zabawowym (ok. 30m2)5 000 zł
14nawierzchnia piaskowa (ok. 50m2)5 000 zł
15nasadzenie zieleni2 000 zł
16projekt10 000 zł
Łącznie: 85 343 zł