projekt nr 32

32. Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego


Lokalizacja zadania

SP nr 3 . Ul. Bielawska 57 Konstancin-Jeziorna. Dz. ew. 45/1, obręb 01-06

Opis projektu

Projekt zakłada budowę placu zabawa na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie. Powierzchnia placu zabaw będzie wynosić ok. 200m2. Wyposażenie placu zbaw będzie składało się z kilku urządzeń, które będą posiadały niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Wokół urządzeń będą zachowane odpowiednie strefy bezpieczeństwa. Dodatkowo plac będzie wyposażony w tzw. nawierzchnię bezpieczną, zapewniającą dodatkowe bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń. Poza tym na placu zabaw będą znajdowały się ławki, kosze na śmieci oraz tablica z regulaminem. Całość uzupełnia zasadzona roślinność, która zdecydowanie poprawi walory estetyczne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1zestaw zabawowy wielofunkcyjny19 126 zł
2huśtawka podwójna3 972 zł
3huśtawka wagonowa2 792 zł
4karuzela z kierownicą7 048 zł
5bujak sprężynowiec2 435 zł
6piramida-urządzenie linowe9 163 zł
7piaskownica2 079 zł
8ławki z oparciem 5 szt.5 200 zł
9kosze na śmieci 2 szt.1 428 zł
10tablica regulaminowa600 zł
112 furtki wejściowe2 500 zł
12ogrodzenie7 000 zł
13nawierzchnia zgodna z normą PN-EN 1177 przy sestawie zabawowym (ok. 30m2)5 000 zł
14nawierzchnia piaskowa (ok. 50m2)5 000 zł
15nasadzenie zieleni2 000 zł
16projekt10 000 zł
Łącznie: 85 343 zł