projekt nr 29

29. Rzeźba w brązie "Konstanciński Dąb" nawiązująca do herbu Konstancina o wymiarach ok. 350 cmx200cm


Lokalizacja zadania

Przy miejskim Ratuszu od ul. Piaseczyńskiej 77. nr dz. ew. 38/1, obręb 0123 w Konstancinie-Jeziornej.

Opis projektu

Rzeźba inspirowana herbem Konstancina, o monumentalnych wymiarach zauważana z dalszej odległości, ustawiona przed budynkiem Ratusza, będzie artystycznie promować miasto i jej mieszkańców. Jako symbol miasta podkreśli szczególne znaczenie jedynego uzdrowiska na Mazowszu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Odlew w brązie90 000 zł
2montaż5 000 zł
3transport5 000 zł
Łącznie: 100 000 zł