projekt nr 23

23. STOP! !!Problemom i uzależnieniom w rodzinie


Lokalizacja zadania

1. Przychodnia  MEDIVITA ul. Mirkowska 56 05-520 Konstancin-Jeziorna nr dz.10/5 obr 02-02 Konstancin Miasto
2. Gminna  Świetlica w Mirkowie ul. Anny Walentynowicz 24  05-520 Konstancin-Jeziorna

Opis projektu

Uczestniczenie mieszańców Gminy Konstancin-Jeziorna  w bezpłatnych:

-  szkoleniach w świetlicy w Mirkowie 1 x w miesiącu (3 godz. )
- sesjach wsparcie przez profesjonale wsparcie podczas:
  terapeutycznych prowadzonych przez psychologów  - 2 dni w miesiącu
oraz
coachingowych prowadzonych przez Coacha. - 2 dni w miesiącu

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Rzutnik + ekran2 000 zł
2Szkolenia 12 6 600 zł
3Wynajem przychodni na sesje indywidualne6 000 zł
4Sesje coachingowe10 800 zł
5Sesje z psychologiem10 800 zł
6Materiały reklamowe folder, ulotki, plakaty ( projekt, skład, druk)4 080 zł
7Kordynator projektu8 400 zł
8Sprzątanie świetlicy1 320 zł
Łącznie: 50 000 zł