projekt nr 22

22. Nauka pływania dla dzieci z klas trzecich z gminy Konstancin Jeziorna


Lokalizacja zadania

REalizacja zajeć nauki pływania może odbywać się na pływalni CKR w Konstancinie Jeziornie na zasadach umowy najmu.

Opis projektu

Realizacja zajęć nauki pływania dla dzieci z klas III ze szkół podstawowych na terenie gminy Konstancin Jeziorna. Zajęcia odbywać się będą jako obowiązkowy w-f (tak jak w klasach drugich w ramach programu powszechnej nauki pływania). Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w wymiarze 45 minut dla każdego dziecka. Opiekę w trakcie przejazdu oraz w szatniach sprawować będą nauczyciele wydelegowani ze szkoły (zazwyczaj wychowawca klasy trzeciej). W sumie 20 tygodni x 9 grup w okresie 1.01 - 20.06.2020 rok oraz 16 tygodni x 9 grup w okresie 1.09 - 20.12.2020. W celu obniżenia kosztów projektu klasy trzecie mogą jeździć tym samym transportem na pływalnię co klasy drugie, wchodzą na basen na tą samą jednostkę wynajmu basenu. Takie rozwiązanie spowoduje, że koszty projektu stanowić będą jedynie koszty zatrudnienia jednego instruktora pływania. Dodatkowa korzyść dla wszystkich dzieci jest taka, że na obiekcie zajęcia prowadzone będą przez 3 instruktorów, obie klasy podzielone zostaną na 3 podgrupy pod względem umiejętności pływackich, co znacząco wpływa na jakość prowadzonych zajęć i skuteczność nauczania. W kalkulacji kosztów uwględniono dodatkowo koszty wynajmu basenu, ponieważ najemca może podwyższyć koszt najmu z uwagi na udział w zajęciach dwóch klas (drugiej i trzeciej jednocześnie), zamiast 20 dzieci będzie ok 45 dzieci.Koszty wynajmu pływalni należy negocjować. Natomiast projekt nie uwzględnia kosztów transportu bo klasa trzecia będzie jechać razem z klasą drugą (w tych samych godzinach)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1wynajem pływalni 36x9x100 zł32 400 zł
2zatrudnienie instruktora 36 x 9 x 40 zł12 960 zł
Łącznie: 45 360 zł