Szczegóły projektu

Zielony Cieciszew


Lokalizacja zadania

Cieciszew 67 a, nr działki 31, obręb Cieciszew, własność gmina Konstancin -Jeziorna.

Opis projektu

Zadanie polega na uporządkowaniu zaniedbanej działki przylegającej do świetlicy w Cieciszewie, które właścicielem jest Gmina Konstancin-Jeziorna. Wnioskujemy: 1. Utwardzić część działki, by postawić wiatę i umieścić pod nią pojemnik na śmieci oraz Toi-Toi. Zrobić to w taki sposób, by była łatwość korzystania i obsługi. 2. Zamontować obok wiaty stojak na rowery. 3. Wykonać nowe nasadzenia zieleni, w tym posadzić choinkę. 4. Wyprowadzić zawór wody na zewnątrz budynku - podlewanie roślin. 5.Zamontować gniazdko zewnętrzne, hermetyczne - oświetlenie choinki. 6. Zagospodarować teren za świetlicą zielenią i ogrodzić nową siatką wzdłuż północnej granicy działki - stara siatka jest zniszczona.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Niwelacja terenu, oporowania i stabilizacja terenu od strony powstałych skarp3 000 zł
2Nawierzchnie utwardzone żwirowe na podbudowie tłuczniowej w obramowaniu krawęznikowym8 000 zł
3Nasadzenia roslinne: drzewa zywopłotowe wysłaniajace wiatę smietnikową oraz pomieszczenie dla TOI-TOI, drzewa i krzewy ozdobne wokół placu9 000 zł
4Materiały pomocnicze: kora, torf, ziemia ogrodowa1 500 zł
5Wiata śmietnikowa metalowa z wykończeniem drewnianym 330/140cm 2x1100110 000 zł
6Stojaki na rowery ramowe2 000 zł
7Infrastruktura techniczna: przyłącze wody wraz z systemem nawadniania. przyłącze prądowe do oświetlenia wiaty i "drzewka świątecznego"7 000 zł
8Zdrój uliczny15 000 zł
9Ogrodzenie wzdłuż świetlicy5 000 zł
10Skrzynka na licznik gazowy500 zł
11ławka i kosze na śmiecie2 600 zł
Łącznie: 63 600 zł