projekt nr 49

49. Festiwal Piosenki Autorskiej (FPA)


Lokalizacja zadania

Amfiteatr, Park Zdrojowy, ul. Sienkiewicza 2, 05-510 Konstancin-Jeziorna

Opis projektu

Celem festiwalu jest popularyzacja autorskiej twórczości literackiej i muzycznej wybitnych polskich poetów i kompozytorów w pięknej scenerii Parku Zdrojowego. Festiwal jest inspirowany niezwykłością miejsca, jakim jest jedyne uzdrowisko na Mazowszu. Liryzm i poetyckość Parku Zdrojowego, piękna architektura miejsca, ale nade wszystko historia Konstancina daje gwarancję skutecznego zrealizowania głównego celu statutowego jakim jest upowszechnianie kultury i promocja młodych artystów. Zadanie będzie zrealizowane przez profesjonalny zespół produkcyjny. Park Zdrojowy jest bardzo dobrym miejscem propagowania stylu życia opartego na aktywnym uczestnictwie w kulturze różnych grup wiekowych i środowisk społecznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Honoraria dla artystów i ZAIKS30 000 zł
2Obsługa techniczna (nagłośnienie, oświetlenie, elektryk)12 000 zł
3Honorarium dla jury5 000 zł
4Promocja projektu3 000 zł
Łącznie: 50 000 zł