projekt nr 45

45. Działalność Klubu Kulturalnego Drabina przy OSP Skolimów


Lokalizacja zadania

Budynek OSP w Skolimowie, ul. K. Pułaskiego 72, 05-510 Konstancin-Jeziorna

Opis projektu

Klub Kulturalny Drabina jest inicjatywą lokalną mieszkańców Skolimowa, zmierzającą do budowania więzi sąsiedzkiej wśród lokalnej społeczności. Do udziału w projekcie są zaproszeni mieszkańcy Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Skolimów. W ramach działań Klubu Kulturalnego Drabina realizowane są spotkania, warsztaty, zajęcia: edukacyjno-kulturalne, sportowe, imprezy integracyjne itp.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Warsztaty projektowania, wizażu i szycia – instruktor 40 spotkań po 2 h x 250,00 PLN10 000 zł
2Pilates „Od juniora do Seniora” – instruktor 40 spotkań po 1,5 h x 150,00 PLN6 000 zł
3Język angielski: konwersacje - poziom podstawowy i średniozaawansowany – instruktor 40 spotkań 2 grupy po 1 h x 250,00 PLN10 000 zł
4Koordynator działań KK Drabina 11 mies. x 660,007 260 zł
5Imprezy okolicznościowe 11 mies. x 100,00 PLN1 100 zł
6Porady dietetyczne 20 spotkań po 2 h x 250,00 PLN5 000 zł
7Sprzęt, materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, warsztatów, spotkań itp.1 100 zł
8Taniec towarzyski - para instruktorów 20 spotkań po 1,5 h x 200,004 000 zł
9Sprzątanie - 11 mies. x 500 zł5 500 zł
Łącznie: 49 960 zł