projekt nr 40

40. Zajęcia dla młodzieży i dorosłych - sport, integracja „Przystanek Bielawska”


Lokalizacja zadania

Skatepark przy ul. Bielawskiej oraz mała i duża sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Bielawskiej 57 (działka nr 62/2, 64/22, obręb 01-06)

Opis projektu

Zajęcia dla młodzieży i dorosłych w zakresie, sportu i integracji społeczności. Organizacja zajęć sportowych, ruchowo-tanecznych dla młodzieży i dorosłych (np. zumba, aerobik, zdrowy kręgosłup, pilates oraz inne zajęcia zaproponowane przez GOSiR Konstancin) mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców, lepszej przemiany materii, kształtowanie sylwetki, spalanie większej ilości kalorii. Połączone z muzyką zajęcia ruchowe poprawiają kondycję, sprawność i poczucie rytmu

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Zajęcia sportowe, ruchowo-taneczne (50 tyg. 2 h) 100 h x 90 zł9 000 zł
2Materiały potrzebne do realizacji zadania500 zł
Łącznie: 9 500 zł