projekt nr 38

38. Zielone Osiedle przy ul. Kopernika


Lokalizacja zadania

ul. Kopernika 2/Kopernika 6, 59/4, Obręb ewidencyjny 03-12

Opis projektu

Projekt będzie polegał na nasadzeniu krzewów wraz z zamontowaniem zabezpieczeń (często młode krzewy są niszczone zaraz po nasadzeniu) oraz co najmniej jednym nawiezieniu sadzonek, kwiatów wraz z dostawieniem ławek. Odtworzenie klombu, kwietnika na miejscu już istniejącego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Krzewy, sadzonki, kląb kwietny itp.20 000 zł
2Ławki, śmietniki3 000 zł
Łącznie: 23 000 zł