Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 19

19. Zielone Płuca Konstancina


Lokalizacja zadania

Poradnia MEDVITA, ul. Mirkowska 56
dz. 10/5 obr.02-02 Konstancin Miasto

Opis projektu

Akcja ma na celu zwiększyć bezpłatną dostępność do lekarza pulmonologa oraz zwiększyć świadomość profilaktyki chorób płuc. Ważnym elementem tej akcji będzie walka z nałogiem tytoniowym wśród dorosłych i młodzieży. Uświadamianie czym jest każdy nałóg jest bardzo ważnym elementem wychowawczym w dzisiejszych czasach kiedy wszystko jest aż za bardzo dostępne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Konsultacje lekarskie/praca pielęgniarki16 000 zł
2Ulotki, reklama/koordynacja projektu4 000 zł
3Zakup spirometru i badania spirometrii15 000 zł
4Cykl wykładów i warsztatów w szkołach10 000 zł
5Wynajem gabinetów4 000 zł
Łącznie: 49 000 zł