projekt nr 6

6. Projekt i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Parceli


Lokalizacja zadania

Plac sołecki w Parceli. Działka nr ew. 32/5, obręb 0016 Obory, ul.Podlaska
projekt dotyczy boku boiska sąsiadującego z placem zabaw dla dzieci

Opis projektu

Zadanie obejmuje projekt,  zakup i montaż piłkochwytów na boisko sportowe w Parceli

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Projekt, mapa, niezbęna dokumentacja5 000 zł
2Zakup i montaż piłkochwytów, prace ziemne i transport25 000 zł
Łącznie: 30 000 zł