Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 18

18. Działalność Klubu Kulturalnego Drabina


Lokalizacja zadania

Budynek OSP Skolimów, l. Pułaskiego 72

Skrócony opis

Celem zadania jest zaktywizowanie mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna, w szczególności Skolimowa. W ramach działań Klubu realizowane są spotkania, warsztaty. zajęcia: edukacyjno-kulturalne, sportowe. imprezy integracyjne

Opis projektu

Celem zadania jest zaktywizowanie mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna, w szczególności Skolimowa. W ramach działań Klubu realizowane są spotkania, warsztaty. zajęcia: edukacyjno-kulturalne, sportowe. imprezy integracyjne

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Warsztaty szycia, rekodzieła i florystyki 40x2h8 000 zł
2Pilates od Juniora do seniora 40x1,5h6 000 zł
3Taniec towarzyski 40x1,5h6 000 zł
4Sprzątanie 10 m-cyx4004 000 zł
5Materiały pomocnicze1 000 zł
Łącznie: 25 000 zł