Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Sąsiedzki Skolimów


Opis projektu

Cel- Łącząca pokolenia aktywizacja oraz integracja sąsiedzka mieszkańców Skolimowa i okolic:. Zadanie skierowane jest do wszystkich mieszkańców Konstancina. Głównym zamiarem jest zacieśnienie współpracy i aktywności sąsiedzkiej poprzez udział w różnorodnych spotkaniach, gdzie każdy znajdzie dla siebie zajęcia odpowiadające jego oczekiwaniom. Projekt przewiduje udział mieszkańców w warsztatach, spotkaniach i wycieczkach o szerokim spektrum możliwości wyboru. Będą to aktywności z dziedziny literatury, kultury, sztuki, muzyki, historii (z akcentem na historię Skolimowa),nauki, turystyki, przyrody, plastyki, rękodzieła, sportu, rekreacji, rozrywki. Dopełnieniem projektu będzie nawiązanie dobrosąsiedzkiej współpracy z nowymi mieszkańcami z Ukrainy, którzy na krótko lub na stałe stali się częścią naszej konstancińskiej społeczności. Wspólnie możemy spędzać wolny czas dzieląc się pasjami, zdolnościami, umiejętnościami,  gościnnością ii pomocą.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1MATERIAŁY DO WARSZTATÓW RĘKODZIEŁA (5 X W ROKU), ZIOŁOWE.(2X W ROKU) PLASTYCZNE (5X W ROKU), ŚWIĄTECZNE (2X W ROKU)1 600 zł
2RODZINNE WIECZORY PLANSZOWE(5X1X W MIESIĄCU)- ZAKUP GIER500 zł
3SPOTKANIA AUTORSKIE I ARTYSTYCZNE- DLA DZIECI I DOROSŁYCH (3X W ROKU PO 2 GODZ)2 400 zł
4SASIEDZKIE SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE(3X W ROKU)- KOSZT MATERIAŁÓW I POCZĘSTUNKU380 zł
5KRAJOZNAWCZE WYCIECZKI INTEGRACYJNE DLA SENIORÓW (2X W ROKU) - KOSZT WYNAJĘCIA AUTOKARU+ PRZEWODNIK3 000 zł
6ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DLA DOROSŁYCH- (12X W ROKU PO 2 GODZ)- KOSZT INSTRUKTORA1 200 zł
7PORANKI I WIECZORY SĄSIEDZKIE (10 SPOTKAŃ W ROKU)- KOSZTY POCZĘSTUNKU1 160 zł
8ZAKUP KSIĄŻEK 150 zł
9ZAKUP STOŁÓW I KRZESEŁ2 000 zł
10MATERIAŁY REKLAMOWE I EKSPLOATACYJNE (TUSZ, PAPIER, MATERIAŁY PLASTYCZNE), FANPAGE FACEBOOK, KAMPANIE SMS1 470 zł
11HONORARIUM INSTUKTORÓW (26X2GODZ.X80ZŁ)2 080 zł
12HONORARIUM KOORDYNATORA5 000 zł
13SPRZĄTANIE, ŚRODKI CZYSTOŚCI, ŚRODKI HIGIENICZNE2 500 zł
14EKSPLOATACJA (OGRZEWANIE, ENERGIA, WODA)8 000 zł
Łącznie: 31 440 zł