projekt nr 5

5. Popraw bezpieczeństwo młodych rowerzystów przy szkołach podstawowych


Lokalizacja zadania

ul. Wojewódzka, działka 42, obręb 0306
ul. Żeromskiego, działka 8/1, obręb 0314

Opis projektu

Budowa drogi rowerowej w najbliższym otoczeniu szkół 2ch podstawowych w Konstancinie-Jeziorna, na: (1) ul. Żeromskiego i (2) ul. Wojewódzkiej.
Budowa wg minimalnie zmodyfikowanej KONCEPCJA PRZEBIEGU INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ W GMINIE KONSTANCIN-JEZIORNA przygotowanej przez M&G Consulting Marketing w 2020 przedstawionej podczas konsultacji społecznych.
Modyfikacja polega na ograniczeniu malowania na czerwono powierzchni przeznaczonej pod drogę rowerowę w celu ograniczenia kosztów inwestycji

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Wojewódzka - wyspa 2 szt (12 m x 3,5 m)18 480 zł
2Wojewódzka - malowanie grubowarstwowe na czerwono początku i końca ścieżki po 10 m (20 m x 1,5 m)2 030 zł
3Wopjewódzka - malowanie grubowarstwowe białej linni rozgraniczającej 10 cm (270 m x 0,1 m)1 827 zł
4Wojewódzka - projekt organizacji ruchu1 500 zł
5Wojewódzka - znaki pionowe3 000 zł
6Wojewódzka - zapas 2 000 zł
7Żeromskiego - wyspa (12 m x 3,5 m)9 240 zł
8Żeromskiego - malowanie grubowarstwowe na czerwono początku i końca ścieżki po 10 m (20 m x 1,5 m)2 030 zł
9Żeromskiego - malowanie grubowarstwowe białej linni rozgraniczającej 10 cm (105 m x 0,1 m)710 zł
10Żeromskiego - projekt organizacji ruchu1 500 zł
11Żeromskiego - znaki pionowe 3 000 zł
12Żeromskiego - zapas2 000 zł
Łącznie: 47 317 zł