projekt nr 18

18. Brydż w Konstancinie


Opis projektu

1, Kontynuowanie w „Hugonówce” przez KDK zajęć klubu brydżowego w rozszerzonej ofercie programowej, w tym przeprowadzenie 2 turniejów otwartych, turniejów długofalowych w formule przyjętej w porozumieniu z PZBS oraz meczy i turniejów klubowych zamkniętych.
2.Nauka gry w brydża dla początkujących (instruktor) i doskonalenie dla średnio-zaawansowanych w tym także poprzez treningi pamięci brydżowej (głównie seniorzy).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Honoraria na podstawie umowy zlecenia - instruktora i sędziego brydżowego 13 800 zł
2Honoraria na podstawie umowy zlecenia - trenera pamięci4 000 zł
3Honoraria na podstawie umowy zlecenia - koordynatora zajęć i imprez 3 500 zł
4Turnieje otwarte i klubowe - nagrody rzeczowe i pieniężne lub upominki18 400 zł
5Catering - woda, kawa, herbata, ciastka500 zł
6Promocja imprezy - ogłoszenia, plakaty itp.)1 000 zł
7Zakupy akcesoriów brydżowych (karty, pudełka, zestaw do elektronicznego zapisy licytacji, stoły)5 780 zł
8Materiały i programy do treningu pamięci1 000 zł
9Obligatoryjne opłaty zgłoszeniowe turniejów rankingowych PZBS1 000 zł
10Zakup szafy (lub małych szafek) na sprzęt brydżowy z zabezpieczeniem żaluzjowym1 000 zł
Łącznie: 49 980 zł