projekt nr 30

30. Renowacja kapliczki przydrożnej na osiedlu Porąbka


Lokalizacja zadania

Obręb 0106, nr ew. 33/7

Opis projektu

Należy wykonać ogrodzenie, posadowienie nowego postumentu, odnowienie lub zakup nowej figury Matki Boskiej, montaż nowego zadaszenia figurki chroniący figurę przed deszczem i warunkami atmosferycznymi. Wykonanie nowych nasadzeń roślinności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1podłączenie oświetlenia2 000 zł
2szklane zadaszenie figury6 000 zł
3renowacja figury lub zakup nowej6 000 zł
4wykonanie i montaż nowego ogrodzenia(ocynk)6 000 zł
5wymurowanie postumentu8 000 zł
6nasadzenie roślin1 000 zł
Łącznie: 29 000 zł