projekt nr 35

35. Zielone Osiedle przy ul. Wilanowskiej


Lokalizacja zadania

Sobieskiego 1/Sobieskiego 3, 39/33, Obręb ewidencyjny 03-12

Opis projektu

Projekt będzie polegał na nasadzeniu krzewów wraz z zamontowaniem zabezpieczeń (często młode krzewy są niszczone zaraz po nasadzeniu) oraz co najmniej jednym nawiezieniu sadzonek, kwiatów wraz z dostawieniem ławek. Odtworzenie klombu, kwietnika na miejscu już istniejącego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Drzewa, krzewy, sadzonki itp.20 000 zł
2Ławki, śmietniki3 000 zł
Łącznie: 23 000 zł