Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 31

31. Spacery po Konstancinie-Jeziornie, szlakami z „Kalejdoskopu Konstancina”


Lokalizacja zadania

Gmina Konstancin-Jeziorna

Opis projektu

W projekcie jest przewidywane 30 spacerów szlakami opisanymi w „Kalejdoskopie Konstancina -Przewodniku Turystycznym”. Spacery mają na celu propagowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Konstancin-Jeziorna, walorów turystycznych i krajoznawczych. Wykłady odbywać się będą w Konstancińskim Domu Kultury „Hugonówka”, ul. Mostowa 15, 05- 510 Konstancin-Jeziorna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Honorarium dla przewodników (30 spacerów)15 000 zł
2Promocja projektu1 000 zł
3Koszty techniczne6 000 zł
Łącznie: 22 000 zł