projekt nr 21

21. Modernizacja placu zabaw w Kępie Okrzewskiej wraz z uzupełnieniem istniejącego ogrodzenia


Lokalizacja zadania

Kępa Okrzewska 27 działka gminna nr.67 obręb 0012, Kępa Okrzewska

Opis projektu

Zadanie będzie polegało na doposażeniu placu zabaw istniejącego w Kępie Okrzewskiej o zabawki: zestaw wielofunkcyjny z wieżą, huśtawka i wieża z siatką, oraz uzupełnienie istniejącego ogrodzenia z siatki ( 250 mb wraz ze słupkami ).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1zestaw wielofunkcyjny z wieżą49 335,30 zł
2huśtawka9 003,60 zł
3wieża z siatką8 265,60 zł
4siatka ogrodzeniowa 250 mb2 000 zł
5słupki ogrodzeniowe 150 szt3 750 zł
6montaż ogrodzenia w granicach istniejącego ogrodzenia-koszt usługi7 500 zł
7zaprawa murarska do słupków1 000 zł
8mapa do celów projektowych oraz koszty wykonania projektu przez architekta6 000 zł
Łącznie: 86 854,50 zł