projekt nr 17

17. Zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie


Lokalizacja zadania

n/d

Opis projektu

Sfinansowanie z budżetu obywatelskiego zakupu kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie, mającej siedzibę przy ulicy Świetlicowej 1.
Kamera termowizyjna działając w oparciu o promieniowanie podczerwone ukazuje strażakom to co niemożliwe jest do dostrzeżenia ludzkim okiem z powodu dymów, pyłów, gazów czy braku światła. Znacznie ułatwia pracę straży pożarnej nie tylko podczas gaszenia pożarów. Umożliwia poruszanie się w zadymionym pomieszczeniu i dostrzeżenie w nim przedmiotów o zwiększonej temperaturze. Możliwe jest szybsze zlokalizowanie ogniska pożaru i podanie prądów wody bezpośrednio na nie. Zmniejsza to ilości zużytej wody niezbędnej do ugaszenia pożaru co przekłada się na mniejsze ryzyko zalania mieszkań oraz zmniejszenie strat materialnych. Kamera termowizyjna umożliwia również wyraźne dostrzeżenie osób poszkodowanych w zadymionych pomieszczeniach lub w innych miejscach o ograniczonej widoczności, co przekłada się na zmniejszenie czasu udzielenia im niezbędnej pomocy. Obecnie działania strażaków bez kamery termowizyjnej sprowadzają się do poruszania na wyczucie – dotykania ścian i innych przedmiotów w celu ich identyfikacji. Kamera termowizyjna ma również zastosowanie podczas licznych na terenie naszej gminy pożarów sadz w kominie. Jest w stanie pokazać najgorętsze miejsca w płonącym pionie kominowym bezpośrednio przez ścianę i znacznie usprawnić działania gaśnicze. Straty przy pożarach są dużo mniejsze ponieważ rozbierana jest tylko niezbędna do ugaszenia pożaru część wszelkiej elewacji budynku. Przykładem użycia kamery termowizyjnej nie tylko podczas pożarów mogą być nocne poszukiwania osób zaginionych – niejednokrotnie wraz z policją strażacy na terenie naszej gminy przeszukiwali okoliczne pola i łąki często w nocy przy ograniczonej widoczności. Kamera termowizyjna pomaga stwierdzić ile osób podróżowało samochodem, który bierze udział w wypadku. Puste ale nagrzane siedzenia pasażerów świadczyć mogą o tym, że poszkodowany w szoku oddalił się z miejsca zdarzenia i należy go szukać.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Profesjonalna kamera termowizyjna dopuszczona do użytku w straży pożarnej36 000 zł