projekt nr 16

16. Zajęcia samoobrony i sztuk walki dla mieszkańców Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna


Opis projektu

Zadanie polega na sfinansowaniu prowadzenia dla mieszkańców Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna zajęć samoobrony i sandy , w wymiarze czterech godzin w każdym tygodniu 2019 r. Zajęcia mają być prowadzone w ten sposób, że przez dwie godziny prowadzone są zajęcia z samoobrony, zaś przez kolejne dwie - z sandy, tj. formuły sportowej mającej swoje korzenie w chińskim kung fu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1wynagrodzenie dla instruktora prowadzącego zajęcia 31 200 zł
2koszt wynajmu sali 31 200 zł
Łącznie: 62 400 zł