projekt nr 10

10. Wydanie komiksu o historii Saint-Germain-en-Laye i konkursy


Lokalizacja zadania

nie dotyczy

Opis projektu

Wznowienie wydania komiksu o historii Saint-Germain-en-Laye i międzyszkolny konkurs wiedzy o Francji. Komiks został przetłumaczony w 2008 roku przez Stowarzyszenie Współpracy Miast Bliźniaczych Konstancin-Jeziorna - Saint-Germain-en-Laye i istnieje w formie kopii papierowej, gotowy do wykorzystania. Dodatkowo zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy o Francji oraz konkurs na komiks o historii  Konstancina-Jeziorny wśród dzieci i młodzieży ze szkół Konstancińskich. Zwycięskie komiksy zostaną wydane w języku polskim i francuskim.  Finał konkursów wraz z rozdaniem nagród odbędzie się w trakcie jednej z imprez organizowanych dla mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Organizacja konkurs (regulamian, jury, nagrody, ulotki, upominki)3 500 zł
2Wydanie komiksu konkursowego lub finałowych komiksów (przygotowanie do druku, druk w nakładzie 1000 sztuk)10 000 zł
3Wznowienie komiksu (przedruk, nakład 500)6 000 zł
4Tłumaczenie komiksów1 500 zł
Łącznie: 21 000 zł