Lista projektów do głosowania

Poniedziałek, 13 lipca 2020

Budżet Partycypacyjny Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2021
Pomimo pandemii, w tym roku mieszkańcy Konstancina-Jeziorny również mieli szansę na złożenie wniosków w celu zrealizowania swoich inicjatyw. W Do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wpłynęło w wyznaczonym terminie od 4 maja do 29 maja 2020 roku łącznie 33 projekty, za pośrednictwem Systemu Zarządzania Budżetem Partycypacyjnym oraz metodą tradycyjną za pośrednictwem urzędu. Łączna wartość złożonych wniosków wyniosła 1 271 446 zł, z czego wartość 17 projektów inwestycyjno-remontowych – 907 358 zł, pozostałych  16 projektów – 364 088 zł.
Komisja po weryfikacji formalnej i merytorycznej zakwalifikowała do etapu głosowania
28 projektów, w tym 14 typu inwestycyjno-remontowego i 14 typu „pozostałe”. Po uwzględnieniu projektu z odwołania, łączna wartość wniosków wyniosła 1 117 273 zł, gdzie wartość projektów inwestycyjno-remontowych równa jest kwocie 788 520 zł, a „pozostałych” 328 753 zł.
Kolejność projektów na karcie do głosowania
Odbyło się też losowanie numerów na karcie do głosowania, w efekcie czego poznaliśmy kolejność w jakiej projekty będą na niej zamieszczone. Przypomnijmy, że w kwota jaką mieszkańcy mają do rozdysponowania to 400 000 zł, z czego  300 000 zł na projekty inwestycyjno-remontowe, a 100 000 zł na „pozostałe”. Które z nich zostaną zrealizowane zależy od Państwa głosów.

Kiedy, jak i gdzie głosujemy?
Głosowanie odbędzie się w dniach  1 - 15 września. Wyboru będzie można dokonać w sposób tradycyjny za pomocą karty do głosowania wrzuconej osobiście do urny lub elektronicznie na stronie internetowej: konstancin.konsultacje-spoleczne.pl
Zasady głosowania:
•    głosować może każdy mieszkaniec gminy bez względu na wiek
•    można głosować tylko jeden raz
•    można wybrać dowolny projekt lub dwa projekty – jeden z grupy projektów inwestycyjno-remontowych i jeden z grupy pozostałych.
Lokalizację punktów do głosowania (ustawione urny do głosowania metodą tradycyjną) poznamy w późniejszym terminie.

Projekty w kolejności na liście do głosowania

1.      Typ inwestycyjno-remontowy

 

Numer na karcie do głosowania

Nazwa projektu

 

1

 

Szklane wiaty przystankowe bezpieczne dla ptaków

 

2

 

Wykonanie projektu i modernizacji placu zabaw we wsi Piaski, tj. zakup urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania

 

3

 

Założenie reprezentacyjnej łąki kwietnej przed ratuszem miejskim

 

4

 

Park trampolin

 

5

 

Zielony Cieciszew

 

6

 

Budowa budynku na cele społeczno-kulturalne w sołectwie Kawęczyn

 

7

 

Wymiana pokrycia dachowego, bram garażowych oraz przeprowadzenie prac remontowych w strażnicy OSP Skolimów

 

8

 

Bezpieczny Cieciszew

 

9

 

Zdrowy ratownik - bezpieczny mieszkaniec. Utworzenie pomieszczenia specjalistycznej chemicznej pralnio-suszarni dla jednostek ochrony p-poż. Z gminy Konstancin-Jeziorna

 

10

 

Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeskiej pomiędzy ulicą Pułaskiego a ulicą Chylicką

 

11

 

Kaczkomat na Mirkowie

 

12

 

Projekt i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Parceli

 

13

 

Doposażenie jednostki OSP Cieciszew w sprzęt strażacki służący do ratowania życia wraz z dostosowaniem wozu bojowego

 

14

 

Wymiana instalacji grzewczej w budynku OSP w Bielawie i świetlicy wiejskiej

 

 

2.      Typ pozostałe

 

 

Numer na karcie do głosowania

Nazwa projektu

 

 

1 P

 

Szyjący Cieciszew - warsztaty - zajęcia rękodzielnicze

 

2 P

 

Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych

 

3 P

 

Dni kultury francuskiej

 

4 P

 

Jazzowe Lato w Altanie

 

5 P

 

Zajęcia kaligraficzne - Klub Kaligraficzny "Littera"

 

6 P

 

Zioła gminy Konstancin-Jeziorna: nasi przyjaciele i nieprzyjaciele

 

7 P

 

Koncert - podziękowanie dla Tych, którzy pomagali nam w okresie pandemii koronawirusa

 

8 P

 

HIP-HOP Festiwal 2021

 

9 P

 

Angielski nie wyklucza - nauka języka angielskiego dla mieszkańców

 

10 P

 

Słomczyn ćwiczenia -zdrowy kręgosłup, Zumba, Stretching. Promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna

 

11 P

 

Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków

 

12 P

 

Gimnastyka i taniec w Opaczy

 

13 P

 

Klub Talentów Warsztatownia  na Grapie

 

14 P

 

Działalność koncertowa Konstancińskiego Chóru Kameralnego

 

Załączniki:

Powrót