Projekty mają już swoje numery na liście do głosowania!

BP 2022

Środa, 14 lipca 2021

13 lipca 2021 roku na posiedzeniu Komisji opiniującej i przeprowadzającej procedurę kształtowania Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2022 rok zostało przeprowadzone losowanie kolejności projektów na liście do głosowania.
W wyniku losowania do poszczególnych numerów zostały przyporządkowane projekty.  Kolejność zgodna z tabelą:

Czytaj więcej »

Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania

BP

Piątek, 9 lipca 2021

Komisja zakończyła weryfikację formalno-merytoryczną projektów złożonych do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2022.
Do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wpłynęło w wyznaczonym terminie od 10 maja 2021 do 28 maja 2021 roku łącznie 21 projektów, których łączna wartość wynosi 801 795 zł, z czego wartość 11 projektów inwestycyjno-remontowych – 582 817 zł, „pozostałych”  10 projektów – 218 978 zł.
Wszystkie projekty spełniały wymogi formalne, natomiast w  ocenie merytorycznej 3 projekty typu inwestycyjno-remontowego otrzymały ocenę negatywną.
Komisja zakwalifikowała do etapu głosowania 18 projektów, w tym 8 typu inwestycyjno-remontowego i 10 typu „pozostałe”. Łączna wartość wniosków po uwzględnieniu korekt w kosztorysach wynosi 679 878 zł, gdzie wartość projektów inwestycyjno-remontowych równa jest kwocie 473 500 zł, a „pozostałych” 206 378 zł.
Zestawienie projektów zakwalifikowanych i odrzuconych jest przedstawione w załączniku pdf. pn. Protokół BP

Uwaga: Projekty nie są podane w kolejności do głosowania. Kolejność zostanie ustalona w drodze losowania i podana niebawem.

Czytaj więcej »

Nie wiesz? Zapytaj!

BP

Czwartek, 20 maja 2021

Jeszcze kilka dni zostało na złożenie projektów. Przygotowywanie wniosków rodzi wiele pytań. Pracownicy merytoryczni poszczególnych Wydziałów UMiG służą poradą i udzielają wyjaśnień - to bezpośrednio do nich należy kierować swoje zapytania. W Wydziale Planowania Przestrzennego można sprawdzić, czy działka, na której ma być realizowane planowane zadanie jest działką gminną i jakie jest jej przeznaczenie planowanie@konstancinjeziorna.pl Tematami drogowymi, np. budową i remontem drogi lub chodnika, latarniami, przystankami zajmuje się Wydział Dróg Gminnych drogi@konstancinjeziorna.pl , natomiast z pytaniami w sprawach potencjalnych inwestycji zapraszamy do Wydziału Inwestycji i Remontów inwestycje@konstancinjeziorna.pl   
Sprawami dotyczącymi samej procedury zajmuje się Biuro Komunikacji Społecznej komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl
Czytaj więcej »

Zgłoś projekt!

Zgłoś projekt!

Poniedziałek, 10 maja 2021

Od 10 maja 2021 rusza przyjmowanie pomysłów do tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego. Pomimo trwającej pandemii, w tym roku mieszkańcy Konstancina-Jeziorny również mają szansę na zrealizowanie swoich inicjatyw. Zgłoszenie projektów na rok 2022 jest bardzo proste i odbywa się na podobnych zasadach jak w roku ubiegłym. Wystarczy opracować swój pomysł, wejść na stronę www.konstancin.konsultacje-spoleczne.pl i zgłosić projekt lub można wypełnić formularz w wersji papierowej i złożyć go w urzędzie miasta i gminy. Ze względu na sytuację epidemiczną nie ma konieczności zbierania podpisów. Do projektu nie dołączamy listy poparcia.
Mieszkańcy gminy na zgłoszenie swoich wniosków będą mieli czas do 28 maja. Do podziału zostało przeznaczone 400 000 złotych, w tym na zadania inwestycyjno - remontowe 300 tys. zł, a na tzw. „pozostałe" z zakresu m.in.: turystyki, sportu, rekreacji i kultury 100 000zł. Podobnie jak w poprzednich edycjach, także i w tej jest ograniczenie - maksymalna wartość zadania nie może przekroczyć 100 tys. zł - dla inwestycji i remontów oraz 25 tys. zł - dla projektów "pozostałych".
Każda zainteresowana osoba może uzyskać informację od koordynatora budżetu partycypacyjnego w godzinach pracy urzędu, pod nr tel. 22 48 42 445  lub wysyłając zapytanie na e-maila: komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl

Czytaj więcej »